Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chiral metallocomplex synthons of α-amino acids. Synthesis, physical-chemical properties and applications
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Chiral metallocomplex synthons of α-amino acids. Synthesis, physical-chemical properties and applications
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2006
Datum zadání: 24.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:21.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
  prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
  prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK