Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Habitat jako determinanta rozšíření a početnosti ptáků v čase a prostoru
Název práce v češtině: Habitat jako determinanta rozšíření a početnosti ptáků v čase a prostoru
Název v anglickém jazyce: Habitat as a determinant of abundance and distribution of birds in space and time
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.08.2007
Datum zadání: 23.08.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2008
Oponenti: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
  doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK