Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rehabilitace po artroskopické operaci ramenního kloubu
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Rehabilation after shoulder arthroscopy
Klíčová slova: Artroskopie, rammení kloub, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: Arthroscopy, shoulder joint, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Jalovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.08.2011
Datum zadání: 23.08.2011
Datum a čas obhajoby: 01.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2012
Oponenti: PhDr. Zaher El Ali
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK