Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium biosyntetické dráhy antibiotika linkomycinu
Název práce v češtině: Studium biosyntetické dráhy antibiotika linkomycinu
Název v anglickém jazyce: The study of the biosynthetic pathway of the antibiotic lincomycin
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.08.2007
Datum zadání: 22.08.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2008
Oponenti: RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.
  Ing. Juraj Gašparík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK