Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdněstředověkých Čech
Název práce v češtině: Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdněstředověkých Čech
Název v anglickém jazyce: Faith, reason and experience in the popular medicine of late-medieval Bohemia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK (11-00220)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2008
Datum zadání: 01.03.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.08.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2008 13:00
Místo konání obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2008
Oponenti: prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.
  doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK