Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos echokardiografie u nemocných se srdeční resynchronizační léčbou
Název práce v češtině: Přínos echokardiografie u nemocných se srdeční resynchronizační léčbou
Název v anglickém jazyce: The contribution of echocardiography in patients with cardiac resynchronization therapy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra interních oborů (15-400)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2007
Datum zadání: 12.11.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.08.2011
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Oponenti: prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.
  doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK