Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Onemocnění stěny hrudní aorty: diagnostika, léčba stentgraftem, indikace, strategie a technika výkonu, klinické výsledky
Název práce v češtině: Onemocnění stěny hrudní aorty: diagnostika, léčba stentgraftem, indikace, strategie a technika výkonu, klinické výsledky
Název v anglickém jazyce: Thoracic aorta wall pathology: diagnosis, stentgraft placement, indications, strategy and procedure technique, clinical results
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Radiologická klinika (15-531)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2007
Datum zadání: 25.10.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.08.2011
Datum a čas obhajoby: 03.05.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2016
Oponenti: MUDr. Miroslav Chochola, CSc.
  prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
doc. MUDr. Jan Raupach, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK