Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analytical Characterization of the Surface Properties of Clay Minerals – A critical evaluation of the Cu-trien method for CEC determination
Název práce v češtině: Analytické stanovení povrchových vlastností jílových minerálů - Kritické zhodnocení Cu-trienové metody pro stanovení KVK
Název v anglickém jazyce: Analytical Characterization of the Surface Properties of Clay Minerals – A critical evaluation of the Cu-trien method for CEC determination
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Oponenti: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
  doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
  RNDr. Juraj Bujdák, Ph.D.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK