Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní problémy psychologické ekologie člověka
Název práce v češtině: Základní problémy psychologické ekologie člověka
Název v anglickém jazyce: Fundamental problems of the psychological approach to human ecology
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.08.2007
Datum zadání: 17.08.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.
  prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK