Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geochemické a ekologické aspekty obsahu stopových prvků v houbách
Název práce v češtině: Geochemické a ekologické aspekty obsahu stopových prvků v houbách
Název v anglickém jazyce: Geochemical and Ecological Aspects of Trace Elements Content in Macrofungi
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2004
Datum zadání: 21.09.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2008
Oponenti: RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Kalač, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK