Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd
Název práce v češtině: Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd
Název v anglickém jazyce: Criminal and criminological aspects of murder
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2006
Datum zadání: 01.02.2006
Datum a čas obhajoby: 07.03.2011 11:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, č. 412
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.03.2011
Oponenti: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
  JUDr. František Púry, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK