Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Limits for the use of thermal waters on the example of the conceptual model of the Benesov-Usti aquifer system of the Bohemian Cretaceous basin
Název práce v češtině: Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Název v anglickém jazyce: Limits for the use of thermal waters on the example of the conceptual model of the Benesov-Usti aquifer system of the Bohemian Cretaceous basin
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2008
Datum zadání: 12.08.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.08.2008
Oponenti: doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
  doc. RNDr. Peter Némethy, CSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK