Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století
Název práce v češtině: Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Cultural relations between Czechoslovakia and Germany in the 60´s
Klíčová slova: Kulturní vztahy, 60. léta, Československo, Německo
Klíčová slova anglicky: Cultural relations, 60´s, Czechoslovakia, Germany
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.08.2011
Datum zadání: 17.08.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 11:15
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK, Rytířská 31, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
  JUDr. Vladimír Handl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK