Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Softwarové prostředky pro optimalizaci základních elektrolytů v elektroforéze
Název práce v češtině: Softwarové prostředky pro optimalizaci základních elektrolytů v elektroforéze
Název v anglickém jazyce: Software Tools for Optimization of Background Electrolytes in Electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2004
Datum zadání: 22.09.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: RNDr. Petr Gebauer, CSc.
  RNDr. Václav Kašička, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK