Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in tobacco plants during potyviral infection
Název práce v češtině: Regulace fosfoenolpyruvátkarboxylasy v rostlinách tabáku během virové infekce
Název v anglickém jazyce: Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in tobacco plants during potyviral infection
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
  doc. RNDr. Lenka Luhová, CSc., Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.
RNDr. Helena Synková, CSc.
RNDr. Helena Štorchová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK