Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv fyzickogeografických faktorů na charakteristiky teoretických návrhových povodňových vln
Název práce v češtině: Vliv fyzickogeografických faktorů na charakteristiky teoretických návrhových povodňových vln
Název v anglickém jazyce: The impact of the physio-geographical factors on the characteristics of theoretical design flood hydrographs
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: Ing. Josef Hladný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2006
Datum zadání: 15.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2007
Oponenti: prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
  RNDr. Olga Majerčáková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK