Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Studium aduktů styren-7,8-oxidu s cysteinem, histidinem a lysinem v lidském globinu
Název práce v češtině: Studium aduktů styren-7,8-oxidu s cysteinem, histidinem a lysinem v lidském globinu
Název v anglickém jazyce: Study of Styrene-7,8-oxide Adducts with Cysteine, Histidine and Lysine in Human Clobin
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2006
Datum zadání: 15.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2007
Oponenti: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
  Ing. Miroslav Kuchař, DrSc.
  Ing. Jan Novák, Ph.D.
 
Konzultanti: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK