Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
New approaches in higt-resolution shallow seismic prospection
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: New approaches in higt-resolution shallow seismic prospection
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2006
Datum zadání: 15.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2007
Oponenti: RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc.
  RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK