Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti ve srovnávacím pohledu
Název práce v češtině: Odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady akciové
společnosti ve srovnávacím pohledu
Název v anglickém jazyce: Liability of members of the board of directors and supervisory board
from a comparative perspective
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2006
Datum zadání: 01.02.2006
Datum a čas obhajoby: 29.09.2010 13:00
Místo konání obhajoby: č. 412/4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2010
Oponenti: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
  JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK