Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sexuální submisivita, dominance a fenomén sadomasochismu
Název práce v češtině: Sexuální submisivita, dominance a fenomén sadomasochismu
Název v anglickém jazyce: Sexual submissive, domination and sadomasochism phenomenon
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.08.2007
Datum zadání: 10.08.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2007
Oponenti: RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
 
 
Konzultanti: prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK