Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
EF-Tu PROTEIN DOMAINS Functions and Thermostability
Název práce v češtině: Elongační faktor EF-Tu Funkce a termostabitita domén
Název v anglickém jazyce: EF-Tu PROTEIN DOMAINS Functions and Thermostability
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.08.2007
Datum zadání: 10.08.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.07.2008
Oponenti: Ing. Iva Pichová, CSc.
  doc. RNDr. Karel Mikulík, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK