Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Boleticích
Název práce v češtině: Nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Boleticích
Název v anglickém jazyce: The mural paintings in presbytery of St. Nicholas church in Boletice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.08.2011
Datum zadání: 10.08.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 11:20
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat dosud nezdokumentovaným středověkým malbám v kostele sv. Mikuláše v jihočeských Boleticích. Základem studie bude důkladný popis, ikonografická identifikace a pořízení fotodokumentace. Malby budou ikonograficky porovnávány hlavně s českými a rakouskými malbami stejné časové vrstvy.
Seznam odborné literatury
Dvořáková, V./Krása J./Merhautova. A/Stejskal, K.: Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia, London -New York, 1964
Homolka, J./Janáček, J./Krása,J. Kuthan, J.: Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky, 1982
Kutal, A.: České umění gotické, Praha, 1972
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK