Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidská práva v mezinárodním trestním řízení
Název práce v češtině: Lidská práva v mezinárodním trestním řízení
Název v anglickém jazyce: Human rights in international criminal proceedings
Klíčová slova: lidská práva, mezinárodní trestní řízení, zásady mezinárodního trestního řízení, práva podezřelé osoby, práva obžalovaného, postavení oběti, práva oběti, Mezinárodní trestní soud
Klíčová slova anglicky: human rights, international criminal procedure,principles of international criminal procedure, rights of suspect person, rights of accused person, status of victim, rights of victims, International Criminal Court
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2006
Datum zadání: 01.02.2006
Datum a čas obhajoby: 30.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2011
Oponenti: prof. JUDr. Čestmír Čepelka, DrSc.
  Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK