Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice
Název práce v češtině: Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice
Název v anglickém jazyce: Collectivization of agriculture in the village of Horská Kamenice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.08.2011
Datum zadání: 05.08.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK