Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Podbrdský děkanát v pozdním středověku
Název práce v češtině: Podbrdský děkanát v pozdním středověku
Název v anglickém jazyce: The deanery of Brdy in the late Middle Ages
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2011
Datum zadání: 04.08.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK