Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dietary specialisation and diversification of the spider genus Dysdera
Název práce v češtině: Potravní specializace a diverzifikace pavouků roku Dysdera (Araneae: Dysderidae)
Název v anglickém jazyce: Dietary specialisation and diversification of the spider genus Dysdera
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. doc. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2006
Datum zadání: 08.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.11.2007
Oponenti: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
  prof. RNDr. Josef Rusek, DrSc.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK