Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dekompozice signálu v povrchové elektromyografii
Název práce v češtině: Dekompozice signálu v povrchové elektromyografii
Název v anglickém jazyce: Signal decomposition in surface electromyography
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.08.2011
Datum zadání: 08.08.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce I (B01228)
Oponenti: MUDr. Mgr. Renata Vaňková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK