Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deformity skeletu u kostních dysplazií se sníženou kostní hustotou: steogenesis imperfecta
Název práce v češtině: Deformity skeletu u kostních dysplazií se sníženou kostní hustotou: steogenesis imperfecta
Název v anglickém jazyce: Deformity skeletu u kostních dysplazií se sníženou kostní hustotou: steogenesis imperfecta
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2006
Datum zadání: 04.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2007
Oponenti: prof. doc. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
  doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK