Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití moderních molekulárně-biologických metod v prevenci, časné diagnóze, predikci léčby a prognóze nádorových chorob
Název práce v češtině: Využití moderních molekulárně-biologických metod v prevenci, časné diagnóze, predikci léčby a prognóze nádorových chorob
Název v anglickém jazyce: Using modern molecular-genetic methods in prevention, early diagnosis, prediction of therapy response and prognosis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2006
Datum zadání: 04.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
  Ing. Karel Klepárník, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK