Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antimicrobial Factors in Earthworms
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Antimicrobial Factors in Earthworms
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Bilej, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2006
Datum zadání: 04.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK