Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dimerizace Ser/Thr proteinkinasy eukaryotního typu Streptococcus pneumoniae a charakterizace jejího substrátu, fosfoglukosaminmutasy GlmM
Název práce v češtině: Dimerizace Ser/Thr proteinkinasy eukaryotního typu Streptococcus pneumoniae a charakterizace jejího substrátu, fosfoglukosaminmutasy GlmM
Název v anglickém jazyce: Dimerization of Streptococcus pneumoniae eukaryotic-type SerThr protein kinase and characterization of its substrate, phosphoglucosamine mutase GlmM
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Branny, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2006
Datum zadání: 04.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: Ing. Jiří Janata, CSc.
  doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK