Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Somatická embryogeneze smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)
Název práce v češtině: Somatická embryogeneze smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)
Název v anglickém jazyce: Somatic embryogenesis of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Vágner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.08.2006
Datum zadání: 03.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2007
Oponenti: RNDr. Jana Malá, CSc.
  RNDr. Terézia Salajová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK