Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
OD ERÓTA K FILO-SOFII Studie o E(e)rótu se zřetelem k Sókratově filosofii
Název práce v češtině: OD ERÓTA K FILO-SOFII Studie o E(e)rótu se zřetelem k Sókratově filosofii
Název v anglickém jazyce: From Eros to Philosophy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.08.2006
Datum zadání: 03.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2007
Oponenti: Ing. Miroslav Petříček, CSc.
  Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK