Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava členských vztahů v bytovém družstvu
Název práce v češtině: Právní úprava členských vztahů v bytovém družstvu
Název v anglickém jazyce: Legal Regulation of Membership Relations in the Housing Cooperative
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaroslav Oehm
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2005
Datum zadání: 30.10.2005
Datum a čas obhajoby: 30.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2006
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK