Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oceňování opcí
Název práce v češtině: Oceňování opcí
Název v anglickém jazyce: Option Pricing
Klíčová slova: oceňování opcí, binomický model, multinomický model, odhad parametrů
Klíčová slova anglicky: option pricing, binomial model, multinomial model, parameters estimate
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.08.2011
Datum zadání: 01.08.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2011
Datum a čas obhajoby: 02.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.01.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK