Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní aspekty drogové kriminality
Název práce v češtině: Trestněprávní aspekty drogové kriminality
Název v anglickém jazyce: The Criminal Aspects of the Drug Crime
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.07.2011
Datum zadání: 29.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2011
Datum a čas obhajoby: 13.04.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.04.2012
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK