Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Query by Pictorial Example
Název práce v češtině: Indexace obrazové databáze
Název v anglickém jazyce: Query by Pictorial Example
Klíčová slova: textura, barva, světelná invariance, rotační invariance, Markovovo náhodné pole, prohledávání obrazových databází
Klíčová slova anglicky: texture, color, illumination invariance, rotation invariance, Markov random field, content based image retrieval
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.07.2011
Datum zadání: 28.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2011
Datum a čas obhajoby: 09.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.11.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK