Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnávání jazykových korpusů
Název práce v češtině: Porovnávání jazykových korpusů
Název v anglickém jazyce: Comparing Language Corpora
Klíčová slova: jazykový korpus, korpusová lingvistika
Klíčová slova anglicky: corpus, corpus linguistics
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Implementace známých metod, které porovnávají různé aspekty jazykových korpusů - reprezentativnost, oborové zaměření, jazykové vlastnosti, případně další.

Provést experimenty s velkými korpusy Českého národního korpusu a výsledky interpretovat.
Podle dosažených výsledků charakterizovat jazykové korpusy.
Seznam odborné literatury
Adam Kilgariff: Simple maths for keywords. Proc. Corpus Linguistics, Liverpool.2009
Adam Kilgariff: Comparing Corpora International Journal of Corpus Linguistics 6 (1): 1-37. 2001
Předběžná náplň práce
Experimenty s jednotlivými texty by mohly vést k vytvoření kritérií pro jejich klasifikaci.
Vytvořený nástroj by se mohl použít i na cizojazyčné texty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK