Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Juristické kategorie v díle Franze Kafky
Název práce v češtině: Juristické kategorie v díle Franze Kafky
Název v anglickém jazyce: Juristic Categories in Works of Franz Kafka
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milan Sláma
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2005
Datum zadání: 30.11.2005
Datum a čas obhajoby: 30.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2006
Oponenti: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK