Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní a finanční aspekty veřejných podpor
Název práce v češtině: Právní a finanční aspekty veřejných podpor
Název v anglickém jazyce: Legal and Financial Aspects of the State Aids
Klíčová slova: veřejná podpora, regionální podpora, investiční pobídky, sleva na dani z příjmů.
Klíčová slova anglicky: state aids, regional aids, investment incentives, tax allowance.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.07.2011
Datum zadání: 27.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.07.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 10:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
  doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK