Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě
Název práce v češtině: Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky
v Evropě
Název v anglickém jazyce: The relationships between atmospheric circulation
and surface climatic elements in Europe
Klíčová slova: atmosférická cirkulace, módy proměnlivosti, PCA, klimatické prvky, korelační koeficient, NAO index, střední Evropa
Klíčová slova anglicky: atmospheric circulation, modes of variability, PCA, climatic elements, correlation coefficient, NAO index, central Europe
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.07.2011
Datum zadání: 26.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.07.2011
Datum a čas obhajoby: 27.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK