Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rudolf Němec – Otisk, silueta, rastr
Název práce v češtině: Rudolf Němec – Otisk, silueta, rastr
Název v anglickém jazyce: Rudolf Němec – Imprint, Silhouette, Grid
Klíčová slova: Rudolf Němec, Malba, Nová figurace, Umění 2. poloviny 20. století, Otisk, Rastr, Figura, Silueta, Křižovnická škola, Experiment, Nové postupy v malbě, Abstraktní figurace, Fotografie, Film, Akce
Klíčová slova anglicky: Rudolf Němec, Painting, New figuration, Art of the second half of 20th century, Imprint, Grid, Figure, Silhouette, Křižovnická škola, Experiment, New techniques in panting, Abstract figuration, Photography, Film, Performance
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.07.2011
Datum zadání: 26.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přestože Rudolf Němec patří k důležitým osobnostem "generace šedesátých let", není jeho tvorba dodnes známa komplexnějším způsobem. Studentka se zaměří na výrazné období 60.-80. let, kdy Němec vytvořil nejen množství obrazů, ale také rozsáhlé dílo kreslířské.
Na základě materiálového průzkumu a existující literatury se pokusí vymezit tvůrčí etapy a vytvoří jejich charakteristiky, ale především se pokusí definovat základní principy Němcovy tvorby, z nichž některé mají proměnlivý charakter, zatímco jiné se ve formálně různé podobě v díle opakovaně vracejí. Pokusí se zároveň Němcovo dílo daného období konfrontovat s aktuálními projevy evropské "nové figurace".
Seznam odborné literatury
uměleckohistorická literatura, encyklopedie:
HOROVÁ Anděla red.: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
JIROUSOVÁ Věra: Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu, Praha 1991
MALÁ Alena a kol.: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (Ml-Nou), Praha 2002
MACHALICKÝ Jičí a kolektiv autorů: České ateliéry, Praha 2005
MORGANOVÁ Pavlína: Akční umění, Praha 2010
NOVÁK Luděk: Nová figurace, Praha 1970
ŠVÁCHA Rostislav, PLATOVSKÁ Marie a kol.: Dějiny českého výtvarného umění 6/I., II., Praha 2007
VÁROSS Marian: Nová figurácia, Bratislava 1969
WALTHER Ingo F. ed.: Umění 20. století, Taschen, Kolín 2004

katalogy výstav:
HANEL Olaf: Rudolf Němec, katalog výstavy, Středočeská galerie v Praze, 1993
HLAVÁČEK Josef, PADRTA Jiří: Nová citlivost, GVU Litoměřice, 1994
KŘÍŽ Jan: Rudolf Němec – siluety, katalog výstavy, Brno, červen 1981
NAUMANN Ivan: Načeradský, Sopko, Němec, Lamr; katalog výstavy, Praha 1982
PETROVÁ Eva, GASSIOT-TALABOT Gérald, Narativní figurace, katalog výstavy ve Špálově galerii v Praze, červen 1966
PETROVÁ Eva: Rudolf Němec – otisky, rastry, katalog výstavy ve Špálově galerii v Praze, březen 1968
PETROVÁ Eva: Nová figurace, katalog výstavy ve výstavní síni Mánes v Praze, červenec-srpen 1969
PETROVÁ Eva, NOVÁK Luděk: Nová figurace, katalog výstavy v Domě umění města Brna, leden-únor 1970
PETROVÁ Eva: Kresby, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, 1980
PETROVÁ Eva: Rudolf Němec – obrazy, kresby, katalog výstavy v Galerii bratří Čapků v Praze, srpen-září 1987
PETROVÁ Eva: Nová figurace, katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 1993
ŘEHÁKOVÁ Naďa: Rudolf Němec – výběr z díla, katalog výstavy v Oblastní galerii v Liberci, červenec-srpen 1986
SCHMIDT Georg: POP etc., katalog výstavy, Vídeň, září-listopad 1964
články v odborném tisku:
CHALUPECKÝ Jindřich: Přítomnost člověka, in: Výtvarné umění 1-2/1968
KRAUSS Rosalind: Grids, in: October, Vol. 9/Summer 1979
KŘÍŽ Jan: Půdorys kritického soudu, in: Výtvarné umění 1-2/1968
NĚMEC Rudolf: Malířská cesta, in: Revolver Revue 15/1990
NOVÁK Luděk: K estetice nové figurace, in: Výtvarná práce, ročník XV/č. 25
PADRTA Jiří: K situaci, in: Výtvarné umění 1968/1,2
PETROVÁ Eva: Abstraktní figurace Rudolfa Němce, in: Ateliér 22/1991
PETROVÁ Eva: Anketa Nová figurace, in: Výtvarné umění roč.19/1969
PETROVÁ Eva: Umění situace, in: Výtvarné umění 1-2/1968
SLAVICKÁ Milena, PÁNKOVÁ Marcela ed.: Zakázané umění I., in: Výtvarné umění 3-4/1995, II., in: Výtvrarné umění 1-2/1996
ZYKMUND Václav: Úvaha nad naším současným malířstvím, in: Výtvarné umění 1-2/1968

články v denním tisku:
BORECKÝ Vladimír: Hospoda jakožto promluva – Pokus o Křížovnickou školu, in: Literární noviny 4/1992
BRIKCIUS Eugen: 3x jak, in: Literární noviny, 5/1994
HVÍŽĎALA Karel: Svět Rudolfa Němce, in: Mladý svět, 40/1969

další literatura:
BRIKCIUS Eugen: Rudolfovo číslo, in: Vyložení umělci aneb kunsthistorické pohádky, 1990
NĚMEC Rudolf: Nerozumím už Nietzschemu, Praha 2000
PLINIUS starší: Kapitoly o přírodě, překlad František Němeček, Praha 1974
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK