Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Vliv estrogenních hormonů na kapacitaci a akrozomální reakci myších spermií in vitro
Název práce v češtině: Vliv estrogenních hormonů na kapacitaci a akrozomální reakci myších spermií in vitro
Název v anglickém jazyce: The influence of estrogens on mouse sperm capacitation and acrosome reaction in vitro
Klíčová slova: estrogeny, spermie, kapacitace, tyrozinová fosforylace, akrozomální reakce
Klíčová slova anglicky: estrogens, sperm, capacitation, tyrosine phosphorylation, acrosome reaction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.07.2011
Datum zadání: 26.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studie vlivu vybraných estrogenů na kapacitaci myších spermií in vitro. Hodnocení míry tyrozinové fosforylace ve spermii v průběhu kapacitace in vitro a paralelní hodnocení schopnosti spermií podstoupit indukovanou akrozomální reakci in vitro.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK