Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Goeckermanovy terapie na vybrané parametry imunity u pacientů s psoriázou
Název práce v češtině: Vliv Goeckermanovy terapie na vybrané parametry imunity u pacientů s psoriázou
Název v anglickém jazyce: The effect of Goeckerman therapy on selected immune markers in patients with psoriasis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2011
Datum zadání: 19.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
  MUDr. Helena Posová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK