Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of epigallocatechin gallate on bile production
Název práce v češtině: Vliv epigalokatechingalátu na tvorbu žluče
Název v anglickém jazyce: Effect of epigallocatechin gallate on bile production
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav farmakologie (15-310)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2011
Datum zadání: 19.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2011
Datum a čas obhajoby: 25.01.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2013
Oponenti: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
  prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK