Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv časné nutriční podpory a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou soběstačnost a tělesnou kondici u geriatrických pacientů - prospektivní dlouhodobá studie
Název práce v češtině: Vliv časné nutriční podpory a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou soběstačnost a tělesnou kondici u geriatrických pacientů - prospektivní dlouhodobá studie
Název v anglickém jazyce: Effect of Clinical Nutrition and Physiotherapy in Acutely ill Geriatric Patients on Self-sufficiency and Physical Condition - Prospective Longitudinal Study
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní gerontometabolická klinika (15-413)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2011
Datum zadání: 19.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2011
Datum a čas obhajoby: 15.01.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:13.10.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2018
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
  prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK