Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
První gore scény v americkém mainstreamovém filmu
Název práce v češtině: První gore scény v americkém mainstreamovém filmu
Název v anglickém jazyce: The first gore scenes in the American mainstream cinema
Klíčová slova: Hollywood, mainstream, násilí, gore, 60. léta
Klíčová slova anglicky: Hollywood, mainstream, violence, gore, sixties
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Čeněk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2011
Datum zadání: 19.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Stanislava Přádná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce
Cílem práce je osvětlit, které faktory byly určující pro posun v zobrazování násilí v severoamerické mainstreamové kinematografii konce 60. let a jakým způsobem se odrážejí ve filmové tvorbě zkoumaného období.
Postup
1) Seznámení se základními pojmy.
2) Shrnutí historie filmové cenzury v USA.
3) Popis ekonomického, kulturně-historického, politického a ideologického kontextu.
4) Stylistická analýza filmů Bonnie a Clyde (1967) a Divoká banda (1969).
5) Syntéza poznatků a z nich vyplývající závěry.
Seznam odborné literatury
Biskind, Peter: Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex-Drugs-and-Rock 'N' Roll Generation Saved Hollywood. Simon & Schuster 1999.
Bordwell, David, Thompson, Kristin: Film Art: An Introduction. McGraw-Hill 2006.
Elsaesser, Thomas, Horwath, Alexander, King, Noel: The Last Great American Picture Show: New Hollywood Cinema in the 70s. Amsterdam University Press 2004.
Friedman, Lester D: Arthur Penn's Bonnie and Clyde. Cambridge University Press 2000.
Hudec, Zdeněk: Sam Peckinpah a jeho filmy. Casablanca 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK