Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén zombie ve filmech George A. Romera
Název práce v češtině: Fenomén zombie ve filmech George A. Romera
Název v anglickém jazyce: The Phenomenon of Zombies in Films by George A. Romero
Klíčová slova: zombie, vúdú, otroctví, bokor, ti bon ange, svoboda/nesvoboda, kapitalismus, konzum, společenská třída, marxismus, ideologie, medialita, technologie, metafora
Klíčová slova anglicky: zombies, voodoo, slavery, bocor, ti bon ange, freedom/serfdom, capitalism, consumerism, social class, marxism, ideology, mediality, technology, metaphor
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Čeněk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2011
Datum zadání: 19.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práci bych chtěla pojmout na základě zkoumání původních pověr o zombiích (vúdú praktiky v Africe, na Haiti atd.) - V první části práce bych proto nastínila tyto pověry – hlavní charakteristiky zombií (kde se tyto pověry vzaly, proč, jaký byl jejich význam a společensko-kulturní kontext)
Následně bych se chtěla zaměřit na porovnání Romerovy prezentace zombií s původními pověrami a zkoumat, jestli vůbec nějakým způsobem souvisí a zda se zde dá najít nějaká podobnost v základní charakteristice fenoménu. Zjištěné podobnosti (i vzdálené) bych dále chtěla porovnávat s Romerovými filmy a rozkrývat modifikace, ke kterým v těchto filmech došlo v závislosti na společensko-kulturním kontextu USA (popř. celého západního světa) – v úvahu přichází témata rasismu (Noc oživlých mrtvol, Úsvit mrtvých), studené války, náboženská problematika, téma rozpadu klasického pojetí rodiny a narušení osobních vztahů, morální dilemata, otázka zvýšené role internetu a jiných médií (Deníky mrtvých), otázka třídního rozdělení společnosti (hlavně film Země mrtvých), otázka umělého udržování při životě a aktuální problematiky eutanazie (film Survival of the Dead) atd. Samozřejmě lze zapojit i témata masovosti a konzumu (téměř všechny Romerovy filmy)
Cílem práce by tedy mělo být zkoumání toho, jakým způsobem Romero využívá původních pověr o zombiích, v závislosti na čem je modifikuje a jak se v těchto modifikacích odráží obraz moderní západní, především americké, společnosti. Práce by měla obsahovat i obecné zamyšlení nad tím, proč si Romero ke kritice společnosti vybral právě zombie tematiku, v čem je tomuto účelu vyhovující a jestli mu vyhovuje i ve svých prapůvodních kořenech.
metoda práce: historické zkoumání (písemných pramenů o historickém a společenském kontextu USA a zkoumání pramenů o kořenech zombiích) kombinované s analytickým přístupem (analýza vybraných filmů/scén za účelem přiblížení modifikací žánru v závislosti na společenském kontextu)
prostředky: písemné prameny (knihy, články z časopisů, teoretické statě a knihy uvedené v seznamu doporučené literatury atd.) filmy: Noc oživlých mrtvol (1968), Úsvit mrtvých (1978), Den mrtvých (1985), Země mrtvých (2005), Deníky mrtvých (2007) a Survival of the Dead (2009).
Seznam odborné literatury
BISHOP, Kyle William. American Zombie Gothic: The Rise and Fall (and Rise) of the Walking Dead in Popular Culture . [s.l.]: McFarland, 2010. 247 s.
DAVIS, Wade. Passage of Darkness: The Ethnobiology of the Haitian Zombie. [s.l.]: The University of North Carolina Press, 1988. 365 s.
DAVIS, Wade. The Serpent and the Rainbow: A Harvard Scientist's Astonishing Journey into the Secret Societies of Haitian Voodoo, Zombis, and Magic. [s.l.]: Touchstone, 1997. 304 s.
CHRISTIE, Deborah; LAURO, Sarah Juliet. Better Off Dead: The Evolution of the Zombie as Post-Human. 3 edition. [New York]: Fordham University Press, 2011. 256 s.
KANE, Joe. Night of the Living Dead: Behind the Scenes of the Most Terrifying Zombie Movie Ever. [s.l.]: Citadel, 2010. 272 s.
MCINTOSH, Shawn; LEVERETTE, Marc. Zombie Culture: Autopsies of the Living Dead. [s.l.]: The Scarecrow Press, Inc., 2008. 272 s.
PAFFENROTH, Kim. Gospel of the Living Dead: George Romero's Visions of Hell on Earth. Waco (Texas): Baylor University Press, 2006. 195 s.
RAGNE, Paul R. The Zombies That Ate Pittsburgh: The Films of George A. Romero. 1st edition. [s.l.]: Dodd, Mead & Company, 1987. 236 s.
REDDOCK, Rhoda E. Interoggating Caribbean Masculinities: Theoretical and Empirical Analyses. Kingston 7 (Jamaica): The University of West Indies Press, 2004. 421 s.
RUSSELL, Jamie. Book of the Dead: The Complete History of Zombie Cinema. Godalming (GB): FAB Press, 2005. 320 s.
RUSSO, John. The Complete Night of the Living Dead Filmbook. [s.l.]: I.m.a.g.i.n.e , 1990. 120 s.
WILLIAMS, Tony. The Cinema of George A. Romero: Knight of the Living Dead (Directors cut). [Brighton]: Wallflower Press, 2003. 224 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK