Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělání řídících pracovníků v neziskovém sektoru
Název práce v češtině: Vzdělání řídících pracovníků v neziskovém sektoru
Název v anglickém jazyce: Non-profit Managers´ Education
Klíčová slova: Vzdělání, management, neziskový sektor, neziskové organizace, řídící pracovníci, profesionalizace, rozdíly
Klíčová slova anglicky: Education, Management, Non-profit sector, Non-profit organizations, Managers, Professionalization, Differences
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.07.2011
Datum zadání: 14.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK