Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dramatické odpovědi na Molièrova Misantropa
Název práce v češtině: Dramatické odpovědi na Molièrova Misantropa
Název v anglickém jazyce: Dramatic Responses to Molière's Misanthrope
Klíčová slova: francouzské drama, druhé díly, Molière, Misantrop, Rousseau, klasicismus, osvícenství, francouzská revoluce, bulvární divadlo
Klíčová slova anglicky: French drama, sequels, Molière, Misanthrope, Rousseau, classicism, enlightenment, French revolution, Boulevard theatre
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Christov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2011
Datum zadání: 13.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.09.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce by měla prozkoumat a představit (v českém prostředí prakticky neznámé) texty tematicky inspirované Molierovým Misantropem - především pak se bude jednat o tyto texty: Demoustierův Alcest na venkově a Églantinův Molièrův Filint (oba 1790), Courtelinův Obrat Alcestův (1905) a Rampalova Celimena a kardinál (1992). Autor se pokusí hry analyzovat a zasadit je rovněž do kontextu úvah o Molièrově textu a Alcestově „misantropství“ v průběhu doby, jak je známe například od Rousseaua, ale také se do svého uvažování pokusí zahrnout (bude-li to v rámci celkové struktury práce přínosné) dvě osobité autorské adaptace Molièrova textu, které se v současnosti objevují na českých jevištích: Šotkovského a Zetelův Misantrop v brněnském Buranteatru (prem. 12/2010) a Misantrop britského dramatika Martina Crimpa, kterého v české premiéře uvede Jihočeské divadlo (prem. 3/2012). Ve francouzském i anglosaském prostředí existuje řada sekundárních textů, které se Misantropem (zejména tím od Molièra) zabývají, hlavní důraz však bude kladen na vlastní čtení a uvažování o daných primárních textech a jejich případném jevištním provedení.
Seznam odborné literatury
Primární texty:
MOLIÈRE. Le Misanthrope. Paris: Hachette Livre, 2005. 192 s.
DEMOUSTIER, Charles-Albert. Alceste à la campagne, ou Le Misanthrope corrigé. Paris: Barba, 1798. 147 s.
D'EGLANTINE, Fabre. Le Philinte de Molière, ou La suite du Misanthrope. Paris: Veuve Dabo, 1821. 100 s.
COURTELINE, Georges. La Conversion d'Alceste. Paris: Flammarion, bez vročení. 36 s.
RAMPAL, Jacques. Célimène et le cardinal. Paris: Librairie Théâtrale, 1997. 118 s.
CRIMP, Martin. The Misanthrope. In: Plays 2. London: Faber and Faber, 2005. 352 s.
ŠOTKOVSKÝ, Jan – ZETEL, Michal – BURANTEATR. Misantrop. Disk 36, 2011, č. 2., s. 57 – 75.

Sekundární texty (výběr):
MIKEŠ, Vladimír. Divadlo francouzského baroka. Praha: AMU, 2001. 400 s.
FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy. Přel. Adam Bžoch. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. 521 s.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Dopis d'Alembertovi. Přel. Zdeněk Bartoš. Praha: KANT, 2008. 241 s.
ANGEBAULT, Christophe. L’exception d’Alceste, ou comment le classicisme a pu servir à la modernité. Dix-septième siècle 223, 2004, č. 2, s. 183-198.
CINDLEROVÁ, Jana. Jak profouknout zeď. Disk 36, 2011, č. 2., s. 38 – 56.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce by měla prozkoumat a představit (v českém prostředí prakticky neznámé) texty tematicky inspirované Molierovým Misantropem - především pak se bude jednat o tyto texty: Demoustierův Alcest na venkově a Églantinův Molièrův Filint (oba 1790), Courtelinův Obrat Alcestův (1905) a Rampalova Celimena a kardinál (1992). Autor se pokusí hry analyzovat a zasadit je rovněž do kontextu úvah o Molièrově textu a Alcestově „misantropství“ v průběhu doby, jak je známe například od Rousseaua, ale také se do svého uvažování pokusí zahrnout (bude-li to v rámci celkové struktury práce přínosné) dvě osobité autorské adaptace Molièrova textu, které se v současnosti objevují na českých jevištích: Šotkovského a Zetelův Misantrop v brněnském Buranteatru (prem. 12/2010) a Misantrop britského dramatika Martina Crimpa, kterého v české premiéře uvede Jihočeské divadlo (prem. 3/2012). Ve francouzském i anglosaském prostředí existuje řada sekundárních textů, které se Misantropem (zejména tím od Molièra) zabývají, hlavní důraz však bude kladen na vlastní čtení a uvažování o daných primárních textech a jejich případném jevištním provedení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK